Kalıp gerektirmeyen ihtiyaçlar için özel kesimler

Miktarı az olan ve kalıp maliyetine katlanmanın rantabl olmadığı ürünlerimiz için EPS bloklardan ürünleriniz için EPS bloklardan ürününüze uygun yoğunlukta özel kesim makinalarınmızda kesim yapılarak ambalaj ihtiyaçlarınıza çözüm getirilir