23.12.2016 Tarih 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 295 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin ilgili kısmı Ek’tedir.

EK- Resmi Gazete