Building Research Establishment’s (BRE) çevresel değerlendirme kuruluşunun (EPS) ye vermiş olduğu not A+ dır. A+ en iyi çevresel performans notudur. Bu değerlendirme yapılırken incelenen ürünün tüm yaşam döngüsü ele alınmaktadır. EPS en az çevresel etkisi olan özel bir inşaat malzemesi olarak öne çıkmaktadır.

Suda Çözünme                              A+

Mineral Kaynakları Koruma        A+

Stratosferik Ozonu Koruma        A+

İnsan Üzerinde Zehir Etkisi         A+

Çevre Üzerinde Zehir Etkisi         A+

Nükleer Atık                                   A+

Atık Bertarafı                                  A+

Fosil Yakıt Tüketmesi                    A

Ötrofikasyon*                                A+

Asitleşme                                        A

*Ötrofikasyon : Su ekosisteminde fosfor, azot ve diğer besin maddelerinin artması sonucu sudaki çözülmüş oksijen miktarının azalarak uzun vadede su ekosisteminin ölmesidir.

 

A+ ve E arasında değerlendirme yapılmaktadır.

‘’ A+ ‘‘ en iyi çevresel performansı,

‘’ E ‘’ en kötü çevresel performansı göstermektedir.