İnsanın kendisini iyi hissetmesi ısı dengeleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanın yaşayabilmesi için ortalama 37 °C kan ısısına ihtiyacı vardır. Kan ısısı 32 °C’nin altına düşerse yada 42 °C’nin üstüne çıkarsa insan ölür.

Vücut ısısı besin maddelerinin yakılmasıyla ortaya çıkar. (İnsan ortalama saatte kendi ağırlığının her kilogramı için 1,5 ısı birimi oluşturur.) Isı kan aracılığı ile bütün vücuda ve deriye dağıtılır. Normal giyinmiş bir insanın ortalama deri ısısı 33 °C’dir

Deri ile çevre arasındaki ısı farkı dolayısıyla insan devamlı ısı kaybeder. Isı kaybı oda sınırlarına ısı verme, havaya ısı verme, ısı geçişi (örneğin ayaklardan döşemeye), deri ve nefesle buharlaşma sonucu olur.

Eğer insan bedeni olarak çalışırsa daha fazla ısı birimi oluşturur ve kan damarları genişler fazla kan taşınmasından dolayı deri ısısı yükselir, derinin ısı harcaması çoğalır. Aynı zamanda nemde çıkar. Nemin buharlaşması anında da ısı sarf edilir. İnsan ısı harcamasına oranla daha az ısı birimi oluşturursa kan damarları daralır, deri gerilir. Bu gerilmenin sınır durumuna “ürperme” denir. Deri ısısı ve ısı harcaması düşer. Belirli ısı sınırları içinde insan vücudu uzun bir süre için kendi ısı harcamasını ayarlayabilir. EPS ile ısı yalıtımı yapılması binalarda insanın belirli ısı sınırları içinde kalmasını yaşam konforunu dolayısıyla insanların kendisini iyi hissetmesini sağlar.