EPS %2 malzeme ile havayı tasarlayıp enerji tasarrufu sağlayarak inşaat ve yalıtım maliyetlerini düşürmek, gürültü ve karbondioksit salınımını azaltarak, insanları, gıdaları ve eşyaları korumanın mühendislik sonucudur. Havanın tasarlanması EPS hammaddesinin üretimi aşamasından başlar. Polimerizasyonla genleşebilen polistiren haline gelen tanecikler eleklerden geçirilerek tane çaplarına göre ayrılırlar. Ambalajlanarak ürün haline getirilmek üzere üreticilere sevk edilirler. Üretim yerinde buharın etkisiyle hacimlerinin elli misline kadar genleştirilen taneciklerin büyük çaplıları genelde ısı yalıtım sektöründe kullanılmak üzere ısı yalıtım plakası olarak küçük çaplıları tasarlanarak ambalaj olarak üretilirler.

EPS özellikleri yoğunluğa bağlı olarak değişmektedir. Kullanım yerinin özelliğine göre uygun yoğunluğun seçilmesi önemlidir. Nihai ürünün kalitesi üzerinde yoğunluk kadar üretim prosesinin kalitesi de çok önemlidir. Üretim sırasında gerekli şartlardan uzaklaşılırsa istenilen yoğunluk sağlansa bile ürünün kalitesi yeterli olmayabilir. EPS üretim için gerekli şartlar temin edilerek üretilmektedir.