Binalarda ısı yalıtımı denilince genelde binada yaşayanların soğuğa karşı korumaları anlaşılmaktadır. Oysa yazın sıcaktan binalarda yaşayanları korumanın enerji maliyeti soğuğa karşı korumaktan üç kat daha fazladır. EPS binaları dolayısıyla binalarda yaşayanları yazın sıcaktan, kışın soğuktan korumakta ve enerji tasarrufu sağlayarak konforlu yaşam sahaları oluşturmaktadır.

Ülkemizde 20 milyona yakın mevcut konut stoğunun sadece 2,5-3 milyonunun yalıtımlı olduğu biliniyor. Türkiye’de ısı yalıtımının yeni başladığı yetmişli yıllarda iki tuğla duvar arasına 2 cm kalınlıkta  10 kg/m3 yoğunlukta EPS kullanıyor ve bu uygulama ısı yalıtım projesi olarak onay alıyordu.

Isı yalıtımının önemi doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren ülkemizde anlaşılmaya başlamış, ikibinli yıllardan itibaren Avrupa Birliği’ne katılım süreci esnasında sivil toplum örgütlerinin standartların Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi, sektör derneklerinin kurulması kamu kuruluşlarının konuya ilgilerinin artması ülkemizde ısı yalıtım bilincinin oluşmasında rol oynamıştır.

Şu anda Marmara Bölgesi’ni ele alırsak beyaz EPS 5 cm kalınlıkta karbon veya grafitli EPS 4 cm kalınlıkta kullanılmaktadır. Bu kalınlıkları Avrupa ile kıyaslarsak Avrupa’nın üçte biri kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi kullandığımızı görürüz. 2020 yılında Avrupa’da yıllık enerji tüketimi 15 kwh/m2’nin altında olan pasif evlere geçileceği düşünülürse bu durumda ülkemizdeki yalıtımlı evler Avrupa’ya göre on kat fazla enerji harcar durumda olacaktır.

2017 yılı sonuna kadar binalara enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu paralelinde standartların da geliştirilerek ısı yalıtım kalınlıklarının arttırılması ülkemizin enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır.